Forbundstinget

Forbundstinget avholdes årlig i februar/mars og foregår etter fastsatt agenda. Innkalling til Forbundstinget skjer i 2 omganger og går ut til alle klubbene.

Alle klubber har anledning til å sende inn forslag til endringer i NBFF’s lovverk eller praksis. Det kan også fremmes forslag til forbedringer eller nye lover som en klubb mener er til det beste for NBFF og dets medlemmer.

 

Alle godkjente klubber har stemmerett og antall stemmer avgjøres av antall gyldige medlemmer klubben hadde pr 31.12 foregående år:


  • 5-9 medlemmer gir 1 stemmeberettiget,
  • 10-19 medlemmer gir 2 stemmeberettigede,
  • 20-39 medlemmer gir 3 stemmeberettigede,
  • 40-59 medlemmer gir 4 stemmeberettigede, osv

 

Ettersom Norge er et utstrakt land, er det mulighet for klubbene (langt unna) å sende med fullmakt som tilsvarer antall stemmeberettigede med en representant for klubben på Tinget, i tråd med gjeldende lovverk. Den som representerer sin klubb på Forbundstinget må ha gyldig medlemskap i NBFF, og det samme gjelder for alle som ønsker å delta på Forbundstinget.

For mer informasjon om Forbundstinget se «lovverk».

Link til vår moderorganisasjon IFBB

Sponsorer & Partnere: