Konkurranser

For å kunne konkurrere må du:


  • Være medlem i en norsk klubb godkjent av NBFF
  • Ha gyldig medlemskap (betalt)
  • Ha betalt konkurranseavgift
  • Ha lest og forstått NBFF’s lovverk, konkurranseregler, IFBB’s Code of Ethics og IFBB/NBFF’s antidoping regler.

 

Det har de senere årene vært en økende interesse for å stille i internasjonale konkurranser. Reglene for internasjonal deltakelse er som følger:

 

EM / VM:


  • NGP er uttakskonkurranse for EM
  • NM er uttakskonkurranse for VM


LANDSLAG:
Det er kun Overall vinnere som vil få dekket IFBB avgiften og få muligheten for reisestøtte. Reisestøtten vil bli bestemt av styret hver enkelt sesong. Andre utøvere skal selv betale utgiftene. Utøvere som betaler selv kan få refundert utgifter eller deler av utgiftene dersom utøveren oppnår en pallplass på internasjonalt mesterskap.

  

Som en del av landslaget representerer du Norge. NBFF stiller med coach(er) og det er som regel en dommer med på turen. Vi reiser mest mulig samlet så langt det lar seg gjøre. Vi forventer god sportslig oppførsel fra alle utøvere, og at alle utviser en god lagånd og støtte til de andre utøvere på landslaget samt respekt for coach(ene).

Du må ha med deg eget sengetøy og håndklær for å unngå ekstra utgifter fra hotellet, da søl og brunfarge regnes som ødeleggelser. For landslaget til EM og VM har NBFF en ordning for landslagsdrakt, der utøver betaler en bestemt egenandel og NBFF sponser resten av beløpet. Dette informeres om i forkant av gjeldende mesterskap.

 


ANDRE INTERNASJONALE KONKURRANSER:
For å delta på internasjonale konkurranser som ikke er landslags representert, må du være påmeldt eller ha konkurrert på sesongens NM/NGP.

Dette dekkes av utøveren selv, dette ink. Nordisk mesterskap.