Samtykke ved medlemskap


Ved å være medlem i IFBB Norway samtykker du til å overholde NBFFs Lovverk og Anti-doping regler, samt IFBB’s Constitution and Rules, Code of Ethics og WADA Anti-Doping Rules.


Videre samtykker du til å samarbeide helt og holdent med arrangører av konkurranser. Du forstår og samtykker til følgende betingelser:


  1. At NBFF og/eller andre godkjente organer kan gjennomføre testing for ulovlige dopingmidler og andre forbudte substanser, i henhold til NBFFs og IFBBs antidopinglover-og regler.
  2. Om du skulle bli utvalgt til testing, vil du til enhver tid samarbeide med de som skal utføre testingen, samt at du frivillig vil avgi en urinprøve under observasjon av utøvende antidopingbyrå.
  3. Dersom resultatet av prøven er positiv vil du respektere og overholde alle aktuelle lover, regler og konsekvenser utløst av brudd på anti-doping reglene, inkludert det som vedrører høringer og klager.
  4. Du som utøver har ene og alene ansvaret for å holde deg oppdatert på alle lover og regler som er styrende for konkurranse, samt NBFFs / IFBBs Anti-doping lover og regler.Ved å melde deg inn i NBFF erklærer du deg fri for ulovlige midler og uten bruk av forbudte metoder.

 


Informasjon


Internasjonalt regelverk mot doping: https://ifbb.com/anti-doping-rules/Liste over forbudte preparater:Dopinglisten