Medlemskap i NBFF

  • Du kan være medlem i NBFF uten å konkurrere, vi verdsetter alle støttemedlemskap.
  • For å kunne konkurrere i fitness og bodybuilding, må du være tilknyttet en godkjent klubb (klubboversikten ligger under fanen "for utøvere"), og ha gyldig medlemskap i NBFF.
  • For at et medlemskap skal være gyldig, må innmelding og betaling av medlemskap i NBBF skje innen fastsatt tidfrist.
  • Årskontigent for år 2021 koster kr 850,-


Gjeldende regler fra IFBB:

I og med at IFBB - og NBFF - er underlagt WADA's internasjonale antidopingregler, og andre forbund ikke er det er det, er strenge regler for bytte mellom forbund.


I IFBBs regler heter det at medlemmer av IFBB ikke kan konkurrere, gjesteposere eller på annen måte medvirke i andre forbund.


IFBBs regler kan leses her:

https://ifbb.com/ifbb-constitution/


Nye regler fra 2020:

Personer som velger å bytte til et annet forbund kan komme tilbake under disse forutsetningene:


Alternativ 1:

  • 2 års utestengelse fra tidspunktet man kontakter IFBB og vil tilbake. Medlemskap må betales begge år.


Alternativ 2:

  • 1 års utestengelse fra tidspunktet man kontakter IFBB + kr 2.500,- i gebyr. Medlemskap må betales.


Alternativ 3:

  • Kr 5.000,- i gebyr. Medlemskap må betales.


Utøvere kan da altså velge mellom ett at disse tre alternativene.

Man kan kun komme tilbake 1 gang.


Ikke tilbakevirkende kraft

Disse reglene vil gjelde fra 01.01.2020 og ut. Altså vil vi gi "amnesti" for alt som har skjedd før 2020 og alle starter med blanke ark.

  

Link til vår moderorganisasjon IFBB

Sponsorer & Partnere: