Medlemskap i NBFF

 • Du kan være medlem i NBFF uten å konkurrere, vi verdsetter alle støttemedlemskap.
 • For å kunne konkurrere i fitness og bodybuilding, må du være tilknyttet en godkjent klubb, og ha gyldig medlemskap i NBFF.
 • For at et medlemskap skal være gyldig, må innmelding og betaling av medlemskap i NBBF skje innen fastsatt tidfrist.
 • Årskontigent for år 2020 koster kr 850,-

Gjeldende regler fra IFBB:

I og med at IFBB - og NBFF - er underlagt WADA's internasjonale antidopingregler, og andre forbund ikke er det er det, er strenge regler for bytte mellom forbund.


I IFBBs regler heter det at medlemmer av IFBB ikke kan konkurrere, gjesteposere eller på annen måte medvirke i andre forbund. IFBBs regler kan leses her:

https://ifbb.com/ifbb-constitution/


Nye regler fra 2020:

Personer som velger å bytte til et annet forbund kan komme tilbake under disse forutsetningene:


Alternativ 1:

 • 2 års utestengelse fra tidspunktet man kontakter IFBB og vil tilbake. Medlemskap må betales begge år.


Alternativ 2:

 • 1 års utestengelse fra tidspunktet man kontakter IFBB + kr 2.500,- i gebyr. Medlemskap må betales.


Alternativ 3:

 • Kr 5.000,- i gebyr. Medlemskap må betales.


Utøvere kan da altså velge mellom ett at disse tre alternativene.

Man kan kun komme tilbake 1 gang.


Ikke tilbakevirkende kraft

Disse reglene vil gjelde fra 01.01.2020 og ut. Altså vil vi gi "amnesti" for alt som har skjedd før 2020 og alle starter med blanke ark.

 

Klubber

Alle medlemmer i NBFF skal ha en klubbtilhørighet, fortrinnsvis din nærmeste klubb.

Utøvere som skal konkurrere må være medlem av NBFF, og dermed må være medlem av en klubb. De fleste klubber tar en årlig kontingent i tillegg til NBFFs årkontigent, dette kan varierer i beløp.


Hvordan starte en klubb:

 • Samle sammen minst 5 personer som ønsker å være medlemmer i NBFF.

  For å være en aktiv klubb i NBFF kreves minimum 5 betalende medlemmer
 • Velg et navn på klubben
 • Søknad om opprettelse av klubb sendes til styret på medlem@ifbbnorway.no med kontaktinformasjon på klubbleder og hvilke medlemmer som skal tilhøre klubben.
 • Når klubbsøknad er godkjent av NBFF, vil en faktura pålydende kr 2.000,- sendes til klubbleder. Denne må betales før klubben registreres og atletene kan konkurrere. 


Bytte av klubb:

Medlemmer som tidligere har vært i en annen klubb må melde overgang. 
Melding om bytte sendes til medlem@ifbbnorway.no

 • Karantene for overgang er 3 måneder, med unntak av januar og februar som har fri overgang. 
 • Alle nye medlemmer melder seg inn via registreringslink,
  og velger her den nye klubben: https://nkf.regweb.no/membershipform/ 

 

Spørsmål om medlemskap og klubbtilhørighet skal sendes til medlem@ifbbnorway.no


Oversikt over godkjente klubber finner du her >>

 


 

Link til vår moderorganisasjon IFBB

Hovedsponsor:

Sponsorer & Partnere:

IFBB NORWAY

NBFF - Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

www.ifbbnorway.no

Copyright @ All Rights Reserved 2019