Medlemskap i NBFF

  • Du kan være medlem i NBFF uten å konkurrere, vi verdsetter alle støttemedlemskap.
  • For å kunne konkurrere i fitness og bodybuilding, må du være tilknyttet en godkjent klubb (klubboversikten ligger under fanen "for utøvere"), og ha gyldig medlemskap i NBFF.
  • For at et medlemskap skal være gyldig, må innmelding og betaling av medlemskap i NBBF skje innen fastsatt tidfrist.
  • Årskontigent for år 2021 koster kr 850,-


Gjeldende regler fra IFBB:

I og med at IFBB - og NBFF - er underlagt WADA's internasjonale antidopingregler, og andre forbund ikke er det er det, er strenge regler for bytte mellom forbund.


I IFBBs regler heter det at medlemmer av IFBB ikke kan konkurrere, gjesteposere eller på annen måte medvirke i andre forbund.


IFBBs regler kan leses her:

https://ifbb.com/ifbb-constitution/


Nye regler fra 2020:

Personer som velger å bytte til et annet forbund kan komme tilbake under disse forutsetningene:


Alternativ 1:

  • 2 års utestengelse fra tidspunktet man kontakter IFBB og vil tilbake. Medlemskap må betales begge år.


Alternativ 2:

  • 1 års utestengelse fra tidspunktet man kontakter IFBB + kr 2.500,- i gebyr. Medlemskap må betales.


Alternativ 3:

  • Kr 5.000,- i gebyr. Medlemskap må betales.


Utøvere kan da altså velge mellom ett at disse tre alternativene.

Man kan kun komme tilbake 1 gang.


Ikke tilbakevirkende kraft

Disse reglene vil gjelde fra 01.01.2020 og ut. Altså vil vi gi "amnesti" for alt som har skjedd før 2020 og alle starter med blanke ark.